Miljögivare

Vi har produkterna som krävs för att mäta miljöparametrar i fält. Med den automatiska datainsamlingen kan du från skrivbordet följa vad som sker i naturen.

Du får även möjlighet att få en översiktlig information om hur olika förlopp påverkar varandra. Exempel kan vara hur nederbörden samverkar med vattenstånd, flödet i en bäck och pH i densamma. Samtliga givare kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.
 
Exempel:
 • pH
 • Konduktivitet
 • Turbiditet
 • Redox
 • Syre 
 • Nederbörd
 • Vind
 • Flöde
 • Temperatur
 • Relativ fuktighet
 • Atmosfärstryck