Jordtrycksdosa, typ Push-In

 Jordtrycksdosan typ Push-In är en mycket bra produkt för att mäta jordtryck i befintlig mark. Tack vare sin utformning kan den fästas till ett vanligt järnrör och installeras med en geoteknisk borrmaskin. Dosan innehåller, utöver givare för mätning av jordtryck, även tempgivare och vattentrycksgivare.


Med jordtrycksdosan kan man således mäta totaltryck, jordtryck, vattentryck och temperatur samtidigt.
 
Givarna kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem..