Avläsningsinstrument för Svängande Sträng

Med avläsningsinstrumentet för Svängande Stränggivare kan givare enkelt avläsas på plats.
Instrumentet är fälttåligt med inbyggd bakgrundsbelysning och kan även mäta temperaturen i den avlästa givaren.