Slangvattenpass

Slangvattenpasset är ett enkelt och genialt sätt att mäta sättningsrörelser med god noggrannhet. Två kommunicerande kärl förbinds med varandra genom en slang, i vilken en vätska flyter. Vätskans nivå läses av analogt på en skala, vid vertikala rörelser visas detta på skalan då vattennivån naturligt strävar efter jämna ut sig mellan kärlen.

 

Systemet är lättanvänt och kan enkelt anpassas för olika användningsområden. 

 

Se även Elektriska Hydrostatiska Sättningsgivare, som är en automatisk vidareutveckling av slangvattenpasset.