Metrolog

Metrolog är en lättanvänd kombination av både mätinstrument och logger.
 
Metrologen kan användas som ett handburet mätinstrument, automatisk logger eller manuell logger.
 
Ett flertal givartyper kan anslutas till instrumentet för att mäta olika storheter, exempelvis 4-20 mA strömslinga (med eller utan spänningsmatning), bryggor matade med konstant spänning eller ström samt givare med ren spänningsutgång.