Single-Extensometer, typ Geometrik

Extensometern används främst för att mäta rörelser i berg vid schakt eller tunneldrivning. Mätning av deformationer används för att kontrollera hur väl de beräknande deformationerna stämmer med de verkliga deformationerna. Därigenom erhålls en uppfattning hur väl de antagna materialparametrarna stämmer med verkligheten.

Extensometern används också för uppmätning av deformationer i bergrum med ny och udda design för att erhålla ett säkert och ekonomiskt utförande. Vi kan även tillverka specialdesignade extensometrar utifrån projektspecifika krav. Givarna kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.