Manuell slangsättningsgivare

Slangsättningsgivaren är ett portabelt instrument för att mäta bl a sättning och hävning i jord. En plastslang (typ PEM-slang för dricksvatten) läggs ut eller borras in i jorden där mätning skall ske. Därefter förs systemets vätskefyllda slang in i röret, varpå en tryckgivare registrerar slangens nivå.

Mätningarna förs över och sparas i en fälttålig handdator. Genom att jämföra den aktuella mätningen med den första mätningen (sker automatiskt) ges en illustrativ och exakt bild av jordens sättning och/eller hävning.

Andra fördelar:
  • Enkel och pålitlig, lätt att kalibrera.
  • Ger en komplett profil av de vertikala rörelserna.
  • Avläsningarna sparas kontinuerligt i den bärbara handdatorn för överföring och bearbetning.