Mätöverfallslåda

Mätöverfallslådan möjliggör enkel och exakt mätning av spillvatten även vid väldigt låga flöden.

Mätområdet är 0,0001-12 l/s. Konstruktionen gör den motståndskraftig mot förorenat vatten Den är även lätt att rengöra.


Avläsningar kan göras manuellt genom visuell inspektion av nivåröret eller via fjärravläsning från upp till 150m.

Givaren kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.