Datalogger DL och BDL

Dataloggrarna DL och BDL är två loggrar av senaste snitt med mycket strömsnål teknologi, vilket gör dem ideala för långtidsmätning med minimalt servicebehov. Loggrarna kan anslutas till i stort sett alla Geometriks givare och kan automatiskt överföra data för redovisning i vårt webbsystem. 

 

Logger BDL är rörformad och därför mycket lämplig för mätning av grundvattennivåer och portryck, då den kan placeras inuti grundvattenröret. Logger DL är kompakt och boxformad, samt kan samla in mätvärden från upp till åtta givare.