Mini-Extensometer

Mini-extensometern kan användas för både utanpåliggande montage och ingjuten i borrhål. Genom sin flexibla konstruktion kan även flera Mini-extensometrar kopplas samman till en mätkedja, där avstånden mellan sensorerna kan optimeras för bästa mätnoggrannhet.
 
Vi kan även tillverka specialdesignade Mini-extensometrar utifrån projektspecifika krav. Givaren kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.