Optisk övervakning

Geometriks optiska övervakningssystem är ett banbrytande komplement till traditionell mätteknisk övervakning. Systemet är uppbyggt kring en webbkamera ansluten till ett trådlöst modem, specialbyggt för att placeras utomhus och att tåla hårda miljöer.

Kameran kan visa bilderna online på Internet, samt spara bilderna i en databas för automatisk fotodokumentation. Vi kan även specialanpassa optiska övervakningssystem utifrån projektspecifika krav.