Sättningsmätning

I många fall är det av stor betydelse att mäta sättningsrörelserna i jorden. Vanliga applikationer är uppfyllnader och bankfyllningar, men vanligt är även att mäta rörelser i befintlig mark där man vill få vetskap om sättningarnas storlek och hastighet.
 
Många av våra mätmetoder kan ge information om sättningarna på flera nivåer i jorden, vilket ger betydligt mer information än traditionell ytavvägning. För mer information om vår utrustning, se vidare under Sättningsmätare.