Kombinerad givare för vibration och dynamiskt portryck

Geometriks kombinerade vibrationsgivare är byggd för att mäta accelerationen i tre riktningar, det dynamiska portrycket samt även den vertikala sättningsrörelsen.

 
Givaren togs fram för att mäta påverkan på befintlig mark vid närliggande sprängningsarbeten i ett större infrastrukturprojekt. Arbetet skulle bedrivas i närheten av ett flertal känsliga byggnader och anläggningar. Under försöket genomfördes provsprängningar, varvid givaren registrerade vibrationer, dynamiskt portryck och sättningar. Resultatet var till stor nytta för den organisation som skulle bestämma förutsättningarna för det blivande sprängningsarbetet.
 
Givaren kan anpassas till olika mätriktningar, mätområden och miljöer.