Modulsystem för borrhålsmätning

Modulsystemet för borrhålsmätning är ett unikt system där flera olika moduler enkelt kan kopplas till en basmodul. Systemet kan även användas för mätning i såväl horisontell som vertikala rör med olika diametrar, samt i släta och spårade rör. Till systemet hör även flera specialanpassade tillbehör, såsom kabelvindor, lyfthjälpmedel, kontakter, avläsningsutrustning mm. Modulsystemet kan användas till:

 

  • Lutnings- och avvikelsemätning
  • Videofilmning i längdriktning
  • Videofilmning av borrhålsvägg
  • Temperaturmätning
  • Diametermätning
  • Torsionsmätning
  • Riktning - kompasskurs