Extensometermätning

Med våra extensometrar mäts bergrörelser, så att de inte blir för stora.