Bergspänningscell, Flat Jack

Bergspänningsmätare typ Flat Jack består av två stålskivor med mellanliggande olja. Mätaren är extremt lågbyggande och kan monteras i en slits i berget sågad med konventionell diamantklinga.

Efter att givaren monterats pumpas den upp med tillhörande hydraulpump, varefter mottrycket kan avläsas. Till systemet hör även ett kompensationssystem för att ta hänsyn till eventuell deformation i den uppsågade slitsen vid tidpunkten mellan sågning och installation av givaren. 

 

Givarna kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.