Rakhetsmätning

Med vår manuella inklinometer mäter vi rakheten i pålar. Ju rakare påle, desto mer last kan de bära.