Portrycksmätning

Vi mäter portryck i samband med olika arbeten. För höga portryck kan orsaka låg stabilitet.