Konvergensmätning

Med våra konvergensgivare mäts hur mycket exempelvis två väggar rör sig mot varandra.