Givare Mätstation GSM Mätserver SMS-larm E-post-larm
bakgrundsbild-2

Mätdata online

Exakt och tillförlitligt

I webbsystemet redovisas dina mätningar i såväl tabellform som i grafer. Du kan därför med lätthet se såväl trender som exakta värden och nå allt med ett fåtal musklick. För dig som vill kunna göra analyser finns även möjlighet att ladda ned mätdata för egen bearbetning.
exempel graf ospårbart batterispänning

För din skull

Vårt webbsystem innehåller en smart meddelandefunktion som låter dig kommunicera med andra användare på projektsidan. Du kan ställa frågor, ge svar och sprida viktig information till andra användare. Med denna funktion får användarna snabbt och enkelt information om vad som sker samt vad som är värt att veta.

För din skull

Självförklarande

Tack vare vårt webbsystem behöver du inte expertkunskaper för att förstå komplicerade mätningar. Vårt webbsystem presenterar komplicerade förlopp enkelt och tydligt så att du kan fokusera det som är relevant för just dig.
Projektbeskrivning

Allting på ett ställe

I ett projekt utförs ofta flera olika mätningar av exempelvis grundvattennivåer, jordrörelser, temperatur och miljöparametrar. Att skicka mätningarna i Excelfiler kors och tvärs mellan olika aktörer är sällan särskilt lyckat och ger heller inte den överblick man vill ha.

Vårt webbsystem samlar all mätadata från olika aktörer på en gemensam plats, du kan därför i samma system se allt du är intresserad av. Mätningarna kan även grupperas efter typ, plats, angelägenhet mm.

Allting på ett ställe

På dina villkor

Det är dina önskemål som styr vårt utvecklingarbete och webbsystemets utseende. För oss är det av största vikt att du som använder systemet skall få maximal nytta av det. Vi gör därför gärna specialanpassningar så att det passar dig på bästa sätt, ingenting är omöjligt!
På dina villkor

Överskådligt och tydligt

Systemet är utformat så att du snabbt och enkelt skall få information om det du är intresserad av. Ett projekt kan innehålla miljontals mätvärden tagna vid olika tidpunkter, men vårt system paketerar allting på ett sätt som ger dig "gräddfiler" till just det du vill ha. Du kan enkelt navigera mellan olika mätstationer, men även mellan olika delar av projektet samt mellan olika mättyper. Mätningarna kan grupperas efter deras geografiska position (samtliga mätningar av olika typer som utförs exempelvis i en byggnad), tid, typ mm.

Tabell exempel