Verkstadsarbeten

Här visar vi ett urval av olika arbeten som utförts på Geometriks verkstad.