Sättningsmätning

Med vårt sättningsmätningssystem ser man sättningen på flera nivåer, inte bara vid markytan.