Provbelastning

Genom att provbelasta en påle kan man kontrollera dess bärighet.