Inklinometermätning

Vi mäter jordrörelser manuellt och automatiskt med inklinometrar. Givarna kan varna för jordskred.