Borrhålsmätning

Vi mäter borrhålens geometri. På så vis vet man att borrhålet hamnat rätt.