Flödesmätning

Vi mäter vattenflödet för att bl a kontrollera att grundvattenytan inte påverkas.